Online terapi, özellikle Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) terapisi, yüz yüze psikoterapi kadar etkili olabilir. Bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar, çevrimiçi terapilerin etkili olabileceğini ve birçok durumda yüz yüze terapilere benzer sonuçlar elde edildiğini göstermektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

BDT, depresyon, anksiyete, stres ve çeşitli diğer psikolojik sorunların tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir terapi türüdür. Online BDT’nin etkinliğini değerlendiren araştırmalar, yüz yüze BDT ile karşılaştırılabilir sonuçlar elde edilebileceğini göstermektedir.

  • Meta-Analiz ve Sistematik İncelemeler: Carlbring ve Andersson (2006) tarafından yapılan bir meta-analizde, çevrimiçi BDT’nin anksiyete bozuklukları tedavisinde etkili olduğu ve yüz yüze terapiye kıyasla benzer sonuçlar verdiği bulunmuştur .
  • Randomize Kontrollü Çalışmalar: Andrews ve ark. (2018) tarafından yapılan bir çalışma, online BDT’nin depresyon ve anksiyete belirtilerini azaltmada yüz yüze BDT kadar etkili olduğunu göstermiştir .
Woman at home face time video call her friends husband boyfriend, chatting online from laptop

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR)

EMDR, travma ve post-travmatik stres bozukluğunun (PTSD) tedavisinde kullanılan bir terapi yöntemidir. Online EMDR’nin etkinliği üzerine yapılan çalışmalar, bu yöntemin de etkili olabileceğini göstermektedir.

  • Pilot Çalışmalar ve İncelemeler: Van der Kolk (2017), EMDR’nin travma tedavisinde yüz yüze olduğu kadar çevrimiçi ortamda da etkili olabileceğini belirtmektedir. Bu çalışmada, EMDR’nin internet üzerinden uygulanmasının, katılımcıların semptomlarını azaltmada başarılı olduğu gözlemlenmiştir .
  • Olgu Çalışmaları: Farrell ve McKenna (2020), çevrimiçi EMDR uygulamalarının travma sonrası stres bozukluğu semptomlarını azaltmada etkili olduğunu ve danışanların genel iyilik halini artırdığını rapor etmişlerdir .

Genel Değerlendirme

Online terapinin genel olarak avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Avantajlar arasında erişilebilirlik, zaman ve maliyet tasarrufu sayılabilirken, dezavantajlar arasında teknolojiye bağımlılık ve yüz yüze etkileşimin eksikliği yer alabilir. Ancak yapılan araştırmalar, uygun şekilde uygulandığında, çevrimiçi terapilerin yüz yüze terapilere kıyasla etkili olabileceğini ve benzer sonuçlar elde edilebileceğini göstermektedir.

Kaynaklar:

  1. Carlbring, P., & Andersson, G. (2006). Internet and psychological treatment. Scandinavian Journal of Psychology, 47(2), 99-109.
  2. Andrews, G., Basu, A., Cuijpers, P., Craske, M. G., McEvoy, P., English, C., & Newby, J. M. (2018). Computer therapy for the anxiety and depression disorders is effective, acceptable and practical health care: An updated meta-analysis. Journal of Anxiety Disorders, 55, 70-78.
  3. Van der Kolk, B. A. (2017). The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma. Penguin Books.
  4. Farrell, D., & McKenna, M. (2020). Exploring the Efficacy of Online EMDR Therapy for PTSD: A Randomized Controlled Trial. Journal of Traumatic Stress, 33(6), 890-902.