Rafi Balıkçı 2015 yılında ODTÜ KKK Psikoloji bölümünü tamamladıktan sonra 2018 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Bezmialem Üniversitesi ortak Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlamış ve Uzman Klinik Psikolog ünvanını almaya hak kazanmıştır. Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde stajını tamamlamıştır. Surp Pırgiç Ermeni Hastanesinde tam zamanlı olarak ZİBEÇ’te engelli çocuklarla çalışmıştır. Özel Dadyan Ermeni İlkokulu ve Ortaokulunda okul psikologu olarak görev almıştır. Seçtiği çalışma alanları doğrultusunda Bilişsel Davranışçı Terapi ekölü ile seanslarını yürütmektedir. 2018 yılında Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra günümüze kadar 5.000 saat görmüş olduğu danışan deneyimi bulunmaktadır.

PSİKOTERAPİ VE TEST EĞİTİMLERİ

 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Uygulamaları I ve II – Prof. Dr. Haşim Ercan ÖZMEN’den – 2017
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Süpervizyonu – Prof. Dr. Haşim Ercan ÖZMEN’den – 2017-2018
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Süpervizyonu – Prof. Dr. İsmet KIRPINAR’dan – 2018
 • Konsultasyon ve Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp – Prof. Dr. İsmet KIRPINAR’dan 2017
 • Aile Terapisi – Yrd. Doç. Dr. Nazlı Ayşe ŞAHAN – 2017-2018
 • Aile Terapisi I – Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’dan – 2015
 • MMPI, WISC-R, Rorschach, TAT, Raven’ın Progresif Matrisleri ve Stanford-Binet Zeka Testi ve 12 diğer test – Doç. Dr. Gaye SALTUKOĞLU’dan – 2017-2018

UYGULADIĞI TESTLER

 • WISC-R
 • MMPI
 • Raven’ın Progresif Matrisleri IQ Testi
 • Kurum-Öğretmen-Müdür-Rehberlik Değerlendirme Sistemi
 • NEO-PI-R Kişilik Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Good Enough- Harris İnsan Çiz Testi
 • Depresyon Envanterleri
 • Nörolojik Değerlendirme Testleri
 • SCL-90
 • Ruminasyon Ölçeği
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Catell 2-A Zeka Testi
 • Catell 3-A Zeka Testi
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
 • Metropolıtan Okul Olgunluğu Testi
 • Frostıg Gelişimsel-Görsel Algı Testi
 • Gelişim Tarama Envanteri
 • Porteus Labirentleri Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • D2 Dikkat Testi
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • Kelime Söyleyiş Testi

KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞı SEMİNERLER

 • MMPI ve WISC-R Uygulamaları ve Raporlama, ODTÜ
 • ZİBEÇ Okul Destek Eğitim Semineri, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi
 • 3-6 Yaş Çocuğunun Gelişim Evreleri
 • Çocuklarda Uyku ve Beslenme Alışkanlıkları
 • Çocuklarda Görülen Davranış Bozuklukları 1
 • Çocuklarda Görülen Davranış Bozuklukları 2
 • Psikololjik Rahatsızlıklar 1 (Depresyon, Anksiyete ve OKB)
 • Psikolojik Rahatsızlıklar 2 (Şizofreni, Kişikik Bozuklukları ve Yeme Bozuklukları)
 • Kişisel Sınırlar
 • Mükemmelliyetçilik ve Öğrenilmiş Çaresizlik
 • İnternet Oyun Bağımlılığı (Velilere)
 • İnternet Oyun Bağımlılığı (Öğrencilere)
 • Stres ve Sınav Kaygısı
 • Akran Zorbalığı

KATILDIĞI DİĞER SEMİNERLER

 • Algı Yönetimi Semineri, ODTÜ
 • Renk Terapisi Semineri, ODTÜ KKK
 • Uyuşturucu Bağımlığı Seminer Dizisi, Mahzar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

PROJELERİ VE MAKALELERİ

 • “A Basic Research to Find out Underlying Mechanisms of Internet Gaming Disorder” (Yayınlanması İçin Başvurulmamış, Araştırmam devam etmekte, örneklem üzerinden veri toplamaktayım, ODTÜ Akadamik kurulu onaylı)
 • “Critical evaluation of “On being sane in insane places” (Academia.edu web sitesinde yayında, 9296 görüntülenme) Web sitesi: https://metu.academia.edu/RafiBal%C4%B1k%C3%A7%C4%B1
 • “An investigation on Harry Potter’s moral development from two developmental views: Kohlberg’s and Piaget’s” (Academia.edu web sitesinde yayında, 1943 görüntülenme) Web sitesi: https://metu.academia.edu/RafiBal%C4%B1k%C3%A7%C4%B1
 • Geçerlilik testleri sonuçlandırılmış bir Homofobi ölçeği
 • “Considering depressive tendencies a moderator factor in between rumination and cognitive control: an empirical study on the effect of depression and rumination on the performance of the Stroop task” (Yayınlanması İçin Başvurulmamış)
 • “Relationship between Ruminators Who Have Lost A Loved One and Depression Symptoms; and Gender Differences” (Yayınlanması İçin Başvurulmamış)
 • “Çocuklarda ve Ergenlerde Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı ve Saldırganlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” (Yüksek Lisans Tezi) (Kitaplaştırılmakta)