Somatoform bozukluklar, fiziksel semptomlara neden olan bir grup akıl hastalığıdır. Genellikle, bu bozukluklar, kişinin yaşadıklarını söylediği şey ile semptomlarının gerçekliği arasında bir uyumsuzluk olduğunda teşhis edilir. 
 
Konversiyon bozukluğu, hipokondriyazis, yapay bozukluk, temaruz ve somatizasyon bozukluğu dahil olmak üzere birkaç somatoform bozukluk türü vardır. 
 
Somatoform bozuklukların semptomları ağrı, yorgunluk, baş dönmesi ve daha fazlasını içerir. Teşhis, semptomların diğer olası nedenlerini dışlayarak veya bunları doğrulamak için testler kullanılarak konulabilir. Tedavi seçenekleri, her bir somatoform bozukluk türü için psikoterapi veya ilaç tedavisini içerir. 


Bazı Somatoform Bozuklukları:

·        Somatizasyon Bozukluğu: Bu bozuklukta,
kişi birden fazla fiziksel semptomlarının olmasına rağmen, bu semptomların
nedeni olarak bir somatik bozukluk bulunmamaktadır.

 

·        Hipokondriyak Bozukluk (Hipokondriyasis): Bu
bozuklukta, kişi kendi vücudunun bir çok organında bir bozukluk olduğuna inanır
ve bu inanç nedeniyle sürekli doktora gider ve muayene olur.

 

·        Konversion Bozukluğu: Bu bozuklukta, kişi
fiziksel semptomlarının olmasına rağmen, bu semptomların nedeni olarak bir
somatik bozukluk bulunmamaktadır. Bu semptomlar, genellikle bir stres ya da
travma sonrası ortaya çıkar.

 

·        Dismorfofobi: Bu bozuklukta, kişi kendi
vücudunun bir yerinin anormal göründüğüne inanır ve bu inanç nedeniyle sürekli estetik cerrahi uygulamaları ister.Somatoform bozuklukların tedavisinde, psikoterapi yöntemleri
oldukça etkilidir. Özellikle iyi olan psikoterapi yöntemleri şunlardır:

Bilişsel-davranışçı terapi (BDT): Bu terapi
yönteminde, kişinin fiziksel semptomlarına yönelik düşünceleri ve davranışları değiştirilmeye çalışılır.

Bilişsel terapi: Bu terapi yönteminde, kişinin fiziksel semptomlarına yönelik düşünceleri değiştirilmeye çalışılır.

Biofeedback: Bu yöntemde, kişinin vücut ile ilgili fizyolojik parametreleri (örneğin, kalp atış hızı, deri iletkenliği) ölçülür ve bu parametrelerin değişimleri ekran üzerinde gösterilir. Böylece, kişi bu parametrelerin nasıl değiştiğini görerek, kendi vücudunu daha iyi anlayabilir ve semptomlarını azaltmaya çalışabilir.

Psikodinamik terapi: Bu terapi yönteminde, kişinin bilinçaltındaki güçlü düşünceleri ve duyguları keşfedilmeye çalışılır. Bu düşünceler ve duygular, kişinin fiziksel semptomlarının nedeni olabilir.

Somatoform bozuklukların tedavisinde, yalnızca tek bir terapi yöntemine başvurulmamalıdır. Genellikle, birkaç farklı terapi yönteminin birlikte kullanılması daha etkilidir. Ayrıca, ilaç tedavisi de bazen somatoform bozuklukların tedavisinde kullanılabilir