Majör depresyon, çeşitli fiziksel, psikolojik ve duygusal semptomlara neden olabilen bir duygudurum bozukluğudur. En yaygın ruh sağlığı bozukluklarından biridir ve yaşamlarının bir noktasında bireylerin yaklaşık %20’sini etkilediği tahmin edilmektedir.

Majör depresyonun yaygın semptomları şunları içerir:

  • Üzüntü, boşluk veya umutsuzluk duyguları
  • Bir zamanlar eğlenceli olan etkinliklere ilgi veya zevk kaybı
  • Düşük enerji ve yorgunluk
  • Konsantrasyon zorluğu
  • Uyku düzenindeki değişiklikler
  • İştah değişiklikleri
  • Psikomotor ajitasyon
  • Suçluluk veya değersizlik duyguları
  • İntihar veya ölüm düşünceleri

Majör depresyonun yaygınlığı, farklı popülasyonlar arasında değişiklik gösterir; bazı araştırmalar yaşam boyu yaygınlığın yaklaşık %16 olduğunu bildirirken, diğerleri bunun %25’e kadar çıkabileceğini öne sürüyor. Ergenlerde yaşam boyu yaygınlık %25 kadar yüksek olabilir. Majör depresyon prevalansı en yüksek Kuzey Amerika’da olup, bunu Avrupa ve Asya takip etmektedir, bu da bozukluğun daha gelişmiş ülkelerde daha yaygın olabileceğini düşündürmektedir.

Majör depresyonu tedavi etmek için en iyi psikoterapi bilişsel-davranışçı terapidir (BDT). BDT, bireylerin depresyonlarına katkıda bulunan olumsuz düşünce kalıplarını belirlemelerine ve değiştirmelerine yardımcı olmaya odaklanan bir psikoterapi biçimidir. BDT ayrıca bireylerin stresle başa çıkmanın sağlıklı yollarını öğrenmelerine ve duygusal refahlarını iyileştirmelerine yardımcı olur. Majör depresyon tedavisinde etkili olduğu gösterilen diğer psikoterapi biçimleri arasında kişilerarası terapi, problem çözme terapisi ve kabullenme ve kararlılık terapisi yer alır. Bazı durumlarda ilaç tedavisi de verilebilir.